Въздушни завеси

Топловъздушни завеси. Въздушни завеси електрически и водни. Енергоефективност за промишлени и търговски помещения, товарни рампи, автосервизи и др.Въздушни завеси електрически

Електрическа топловъздушна завеса. Монофазна 230V, метален ...


Цена: 714,00 лв
Цена без ДДС: 595,00 лв
ДДС: 119,00 лв

Ширина завеси
Ширина завеси
Ширина завеси


Въздушни завеси на вода

Топловъздушна завеса с топлоносител вода (флуид).Вентилатор ...


Цена: 926,40 лв
Цена без ДДС: 772,00 лв
ДДС: 154,40 лв

Ширина завеси
Ширина завеси
Ширина завеси